Casa cu farmacie Gheorghe Hotăranu

stil:neoromânesc
Construita: 1925
arhitect: Statie Ciortan
Cea mai veche farmacie cu laborator din Bucureşti
Gheorghe Hotăranu a fost membru în comisia chimico-farmaceutică de pe lângă Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, membru al Colegiului General al Farmaciştilor şi societar al Oficiului de Aprovizionare Farmaceutic. Veteran în războaiele României din 1913 şi 1916-1918, cu grad de locotenent-colonel în retragere din 1945, a fost decorat cu Ordinul Avântul Ţării şi Ordinul Coroana României din 1926.
La interior, s-au conservat impecabil aproape toate elementele de mobilier şi dotări farmaceutice, comandate şi executate la Viena,în 1925, special pentru planul farmaciei Hotăranu.Mobila, împodobită cu marmură de Carrara și cristal inscripționat cu inițialele lui Hotăranu.
Familia a fost evacuată din imobil în 1949, atunci când imobilul a fost naționalizat. Hotăranu a plecat din România și a început să colaboreze cu mari producători de medicamente din Vest. Apartamentele au fost încuiate, însă partea de jos a continuat să funcționeze ca farmacie.
A rămas farmacie și după 1989, de data asta ca parte dintr-un lanț privat. S-a închis prin 2016, când clădirea a fost dobândită de către un urmaș al familiei Hotăranu.

Aici se va deschide Muzeul Farmaciei.

LOADING